ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - J Clin Psy: 26 (1)
Cilt: 26  Sayı: 1 - 2023
EDITÖRDEN
1.
Afetler, Psikiyatri ve Ruh Sağlığı
Disasters, Psychiatry and Mental Health
Mehmet Hamid Boztas, Ejder Akgun Yildirim
doi: 10.5505/kpd.2023.40374  Sayfalar 5 - 8
Makale Özeti |İngilizce PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Kronobiyolojik tercih, obsesif-kompulsif bozuklukların klinik görünümünü etkiler mi?
Does chronobiological preference affect the clinical appearance of obsessive-compulsive disorders?
Ayşe Sakallı Kani, Uzay Dural, Volkan Topçuoğlu, Kemal Sayar
doi: 10.5505/kpd.2023.05826  Sayfalar 9 - 18

3.
Madde kullanım bozukluğunun sonuçları şizofreniden daha şiddetli olabilir mi ?: Annelere ve hastalara olan etkileri
Are the consequences of substance use disorder more severe than schizophrenia?: Effects on the mothers and the patients
Meltem Saraçoğlu, Demet Atlam, Betül Akyel Göven, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2023.57873  Sayfalar 19 - 27

4.
Şizofrenide bilişsel bozulma taraması: Kısa Kognitif Muayene ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeğinin karşılaştırılması
Screening for cognitive impairment in schizophrenia: A comparison between the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment Test
Selma Ercan Doğu, Ahmet Kokurcan
doi: 10.5505/kpd.2023.67760  Sayfalar 28 - 36

5.
Pediatrik Çölyak hastalığı zemininde plazma düşük dereceli inflamatuvar belirteçlerle depresyonun öngörülebilirliği
Predictability of depression by plasma low-grade inflammatory markers in the background of Pediatric Celiac disease
Ayşegül Efe, Ayşegül Tok
doi: 10.5505/kpd.2023.23471  Sayfalar 37 - 46

6.
COVID-19 pandemisi sırasında yakın partner şiddeti: Çevrim içi bir araştırma
Intimate partner violence during the COVID-19 pandemic: An online survey
Ekin Sönmez Güngör, İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Burcu Rahşan Erim, Hasibe Rengin Güvenç, Ceylan Ergül, Kerem Laçiner, Gamze Akçay Oruç, Fatmagül Dikyar Altun, Arzu Erkan, Gamze Erzin, Ebru Toprak, Yıldız Akvardar
doi: 10.5505/kpd.2023.85126  Sayfalar 47 - 59

7.
Bipolar bozuklukta içselleştirilmiş damgalanma ile başa çıkma tutumları arasındaki ilişki
The relationship between internalized stigma and coping strategies in bipolar disorder
Zeynep Çalışkan İlter, Sıdıka Baziki Çetin, Evrim Özkorumak, Ahmet Tiryaki, Ismail Ak
doi: 10.5505/kpd.2023.93265  Sayfalar 60 - 68

OLGU SUNUMU
8.
Davranışsal belirtilerle başlayan yetişkin tip metakromatik distrofi olgusu
A case of adult-onset metachromatic leukodystrophy beginning with behavioral symtoms
Hazan Tunalı, Süheyla Ünal, Ceren Acar, Emel Sağlar Özer
doi: 10.5505/kpd.2023.43402  Sayfalar 69 - 75

LookUs & Online Makale