ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Hakemlere Bilgi

Hakemlere Bilgi

Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojinin psikiyatriyi ilgilendiren alanlarında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler ve editöre mektup türünden yazılara yer vermektedir.

Gönderilen makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Derginin editöryel ve yayın süreçleri, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Dergimiz kurulları Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne göre işleyiş göstermektedir. Klinik Psikiyatri Dergisi yayın ve danışma kurulu gibi kurullarının işleyiş prensiplerinin ele alındığı Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Klinik Psikiyatri Dergisi makalelerin değerlendirilmesinde bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporlarını temel alınmaktadır. Gönderilen makalelerin özgünlükleri, metodolojileri, tartışılan konunun önemi, Yayın Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Takiben, tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Editörler Kurulu’ndadır.

Hakemler tüm makaleleri özgünlük, geçerlilik, önem ve etik açıdan değerlendirmelidir. Klinik Psikiyatri Dergisi Journal Agent makale değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Hakem e posta adresine gönderilen bağlantı adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girilerek sisteme giriş yapılabilir. Ayrıca www.klinikpsikiyatri.org web sitemiz üzerinde yer alan “online makale gönder” sekmesine tıklayarak da sisteme giriş yapabilirsiniz. Hakemlerin kimliği tüm değerlendirme süreci boyunca gizli tutulur.

Hakemlerin makale değerlendirme sistemimiz üzerinden bir davet aldığında; hızlıca karar verip değerlendirmeyi kabul edip etmediğini bildirmesi beklenir. Makalenin uzmanlık alanınızla ilgili olmadığını düşünüyorsanız reddetmeniz gerekmektedir. Değerlendirmeyi kabul eden hakemlerin en fazla 15 gün içerisinde değerlendirme sonucunu iletmesi gerekmektedir. Gecikme durumunda uyarı e postaları ile hatırlatma yapılır. Değerlendirme yaparken makale ile ilgili ek kaynaklara ulaşmak için Journal Agent sistemimiz üzerinde yer alan makale tarama motorlarından faydalanabilirsiniz.

Hakemler yukarıda sayılan ölçütler doğrultusunda makale değerlendirdikten sonra sistemde yer alan değerlendirme formunu doldurmak zorundadır. Ayrıca makaleye ilişkin görüşlerini yazarlara ve editöre ayrı ayrı olacak şekilde iletebilir. Hakemler makale ile ilgili süreç hakkında sistem üzerinden bilgilendirilir.

Hakemlerden, armağan yazarlık, mükerrer yayın, intihal gibi etik ihlaller konusunda yorumda bulunmaları beklenir. Makalelerin benzerlik tespiti denetimi için iThenticate yazılımı kullanılabilir. Hakemler olası bir çıkar çatışması içinde olurlarsa, değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre bilgi vermek durumundadırlar.

Hakemlerin değerlendirme yapmadan önce derginin “Hakkımızda” ve “Yazarlara Bilgi” bölümlerini okumaları önerilir.

Hakemlerin değerlendirmeyi tamamlamadan önce; çıkar çatışmaları, ihlal, derginin standartlarına uygunluk, başlık ve özet kalitesi, bilimsel yapı, yenilik ve önem, dilin kalitesi, kullanılan terminolojinin uygunluğu, kaynakların yeterliliği ve uygunluğu, şekil ve tabloların yeterliliği, İngilizce ve Türkçe özet uygunluğu ve yazıyı yayınlama önceliği konularında son kontrollerini yapmaları beklenir.

Klinik Psikiyatri Dergisi her yıl son sayısında hakem listesi ve hakemlere teşekkür bölümü yayınlar.

LookUs & Online Makale