Araştırma

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarında Eşlik Eden Sosyal Fobik Semptomların ve Sosyodemografik Değişkenlerin İncelenmesi
Nilgün Öngider, Vildan Kavak. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2014)
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Bir Grup Yaşlıda Huzurevi ya da Aile ile Kalmanın Depresyon ve Anksiyete Düzeyine Etkisi
Serap Erdoğan Taycan, Fatma Duygu Kaya, Okan Taycan. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2014)

Derleme

Biber Gazının Birey ve Toplum Ruh Sağlığına Etkileri: Gezi Olayları Örneği
Okan Taycan, Tamer Aker. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2014)

Olgu sunumu

Dokuz Yaşında Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
İrem Damla Çimen, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız Gündoğdu. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2014)
Çocuk İstismarına Birimler Arası Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 17, Sayı 2 (2014)

Kullanıcı girişi