Araştırma

Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Selda Şahin, Nevzat Yüksel, Çisem Utku, Nurdan Eren Bodur, Özgün Karaer Karapıçak, Nurhak Çağatay Birer, Duygu Kaya. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)
Lise Öğrencileri Arasında Patolojik İnternet Kullanımının Yaygınlığı: Kocaeli Örneği
Mehmet Şahin, Uğur Çakır, Emine Demirbaş Çakır, Aslıhan Özlem Polat. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)
Erişkin Enürezis Nokturna Tanılı Hastalarda Psikiyatrik Komorbidite
Şükrü Kumsar, Neslihan Akkişi Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Osman Köse, Salih Budak, Öztuğ Adsan. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)
Boşanmış ve Evli Ailelerden Gelen Çocukların Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Red Düzeyleri ile Psikolojik Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Nilgün Öngider. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)

Derleme

Yeme Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği
Asena Akdemir, Bahar Sarı Narğis. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)

Olgu sunumu

Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Parkinsonizm Olgusu
Musa Şahpolat, Önder Kavakçı, Nesim Kuğu. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)
Antidepresan Tedaviye Risperidon Eklenmesi ile İlişkili Anjiyoödem: Olgu Sunumu
Nalan Kara. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 3 (2013)

Kullanıcı girişi