Araştırma

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
Yasemin Yulaf, Funda Özer Gümüştaş. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)
Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanımları ile Taburcu Edilen Şizofreni Tanılı Hastaların Altı Ay İçinde Tekrarlayan Yatış Oranları
Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir, Çetin Irmak, Yeliz Küçüksubaşı. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)
Kalp Hastalarında Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakış
Etem Erdal Erşan, Meral Kelleci, Berna Baysal. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)
Şizofreni Hastalarında Tekrarlayan Yatış Sıklığı ve Öngörücüleri
Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir, Abdülhalik Gülücü, Mine Ergelen. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)

Derleme

Dopaminerjik Reseptör Aşırı Duyarlılığı, Aşırı Duyarlılık Psikozu ve Antipsikotiklerle Tedavide Etkinlik Kaybı
Vesile Altınyazar, Nevzat Yüksel. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)

Olgu sunumu

Farklı Klinik Semptomlarla Ortaya Çıkan Narkolepsi Olguları
Pınar Güzel Özdemir, Adem Aydın, Yavuz Selvi. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)
Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver-Bucy Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Dursun Hakan Delibaş, Almıla Erol, Levent Mete, Uğur Demir. Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt 16, Sayı 4 (2013)

Kullanıcı girişi