ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | English
 
Cilt : 21   Sayı : 2   Yıl : 2018
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfalar 74 - 75 (206 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yansıtmalı Özdeşimin, Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Çatışma Çözme Biçiminin Evlilik Doyumuna Olan Katkısı (eng)
The Contribution of Projective Identification, Conflict Resolution Styles, Gender Roles on Marital Satisfaction
Ayten Zara, Fatma Gökçe Yücel
doi: 10.5505/kpd.2017.68077  Sayfalar 76 - 83 (444 kere görüntülendi)

3.
Algılanan Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin İncelenmesi (tur)
The Examination of the Relationship Between Perceived Parental Acceptance- Rejection and Anger Expression Styles and Depressive Symptoms
Merve Kılıç Yıldız, İhsan Dağ
doi: 10.5505/kpd.2017.98698  Sayfalar 84 - 95 (521 kere görüntülendi)

4.
Gözlemci Değerlendirmesiyle Psikoterapiyi Yarıda Bırakmayı Öngörme: Ön Çalışma (tur)
Prediction of Dropout with Observer Assessment: Preliminary Study
İ Volkan Gülüm, Gonca Soygüt
doi: 10.5505/kpd.2017.75047  Sayfalar 96 - 103 (464 kere görüntülendi)

5.
Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Şizofreni Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri (tur)
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Inpatients with Schizophrenia In Psychiatry Clinics
Yusuf Kocal, Gonca Karakuş, Lut Tamam
doi: 10.5505/kpd.2017.58077  Sayfalar 104 - 113 (568 kere görüntülendi)

6.
Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarına Genel Bakış (tur)
A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University Hospital
Demet Sağlam Aykut, Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Ezgi Selçuk, Selin Uysal, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2017.04796  Sayfalar 114 - 120 (394 kere görüntülendi)

7.
Tunceli İlinde 2005-2015 Yıllar Arasında Gerçekleşen İntihar Vakalarına İlişkin Retrospektif Bir İnceleme (tur)
An Retrospektive Invesstigation Into Suicides Between 2005 And 2015 In Tunceli
Azad Günderci, Gülnaz Karatay, Seher Gökçe, Burcu Güler
doi: 10.5505/kpd.2017.86580  Sayfalar 121 - 128 (521 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Epilepsi ve Damgalanma: Bir Gözden Geçirme (tur)
Epilepsy and Stigmatization: A review
Rukiye Ay
doi: 10.5505/kpd.2017.47965  Sayfalar 129 - 136 (505 kere görüntülendi)

9.
Sigara Paketleri Üzerinde Yer Alan Sağlık Uyarılarının Sigara Kullanıcıları Üzerindeki Etkileri Konusunda Bir Derleme (tur)
A Review on the Effects of Health Warnings Printed on Cigarette Packages on Smokers
Meryem Kaynak Malatyalı, Ayda Büyükşahin Sunal
doi: 10.5505/kpd.2017.36349  Sayfalar 137 - 149 (547 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Sanrısal yanlış tanıma sendromları: bir intermetamorfoz olgusu (tur)
Delusional misidentification syndromes: a case of intermetamorphosis
Ali Kandeğer, Rukiye Tekdemir, Yavuz Selvi
doi: 10.5505/kpd.2017.22931  Sayfalar 150 - 154 (693 kere görüntülendi)

 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale