ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | Türkçe
 
Volume : 21   Issue : 2   Year : 2018
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  J Clin Psy: 5 (4)
Volume: 5  Suppl: 4 - 2002
Show Abstracts | << Back
1.
Depresyonun Etiyolojisinde Genetik Kanıtlar
Hasan HERKEN
Pages 5 - 10 (379 accesses)

2.
Depresyonda Serotonerjik Düzenekler
Lut TAMAM, Tayfun ZEREN
Pages 11 - 18 (874 accesses)

3.
Noradrenerjik Sistem ve Depresyon
Şükrü UĞUZ, Ebru YURDAGÜL
Pages 19 - 23 (602 accesses)

4.
Depresyon Etiyolojisinde Nöropeptidler
Asena AKDEMİR, Sibel ÖRSEL, Akfer KARAOĞLAN
Pages 24 - 29 (620 accesses)

5.
Glutamaterjik Sistem, N-Metil-D-Aspartik Asit Reseptörleri ve Depresyon
Ümit TURAL, Emin ÖNDER
Pages 30 - 34 (693 accesses)

6.
Depresyondaki Nöroendokrinolojik Bulgular
Ertuğrul EŞEL
Pages 35 - 50 (403 accesses)

7.
Depresyon, Nöroplastisite, Nörogenesis ve Nörotrofik Faktörler
Ali Saffet GÖNÜL, Fisun AKDENİZ
Pages 51 - 56 (420 accesses)

8.
Depresyonda Hücre içi Bozukluklar
Levent SEVİNÇOK
Pages 57 - 67 (594 accesses)

9.
Depresyonda Nöroanatomik Bağlantılar
Nurgül ÖZPOYRAZ
Pages 68 - 72 (648 accesses)

 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale