ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 2   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  J Clin Psy: 3 (2)
Volume: 3  Suppl: 2 - 2000
Show Abstracts | << Back
1.
Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayırıcı Tanı
Nesrin DİLBAZ
Pages 3 - 21

2.
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Farmakolojik Tedavisi
Ali ÖZGEN, Sunar BİRSÖZ
Pages 22 - 26

3.
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar ve Sosyal Fobi
Mehmet z SUNGUR
Pages 27 - 32

 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale