ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | Türkçe
 
Volume : 21   Issue : 2   Year : 2018
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  J Clin Psy: 13 (1)
Volume: 13  Suppl: 1 - 2010
Show Abstracts | << Back
1.
Şizofreni Hastalarında Önem Atfetme İşlevinde Bozukluk ve DSM-V Çalışmaları
Çağrı YÜKSEL, Alp Üçok
Pages 5 - 8 (635 accesses)

2.
Şizofreni Epidemiyolojisine Türkiye'den Katkı Yapmak: Nasıl ve Neden?
Tolga Binbay, Halis Ulaş, Köksal Alptekin
Pages 9 - 15 (576 accesses)

 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale