ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Reliability and validity of Turkish version of DSM-5 generalized anxiety disorder scale (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 389-395 | DOI: 10.5505/kpd.2019.97759  

Reliability and validity of Turkish version of DSM-5 generalized anxiety disorder scale (tur)

Deniz Alçı1, Orkun Aydın2, Ömer Aydemir3
1Balıkesir State Hospital, Department of Psychiatry, Balıkesir
2International University of Sarajevo, Department of Psychology, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
3Calal Bayar University, Department of Psychiatry, Manisa

INTRODUCTION: This study aims to demonstrate the reliability and validity of Turkish version of DSM-5 generalized anxiety disorder scale which was developed to measure the severity of generalized anxiety disorder

METHODS: In this study,50 in- or out-patients who met the criteria for any anxiety disorder according to DSM-5 were included. One hundred volunteers without any mental or physical disease were also recruited as the control group. Beside the study scale, State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used for concurrent validity.Internal consistency coefficient and item-total correlation analysis were performed for reliability analysis. Exploratory factor analysis was used for validity and correlation analysis with Spearman Correlation Analysis was used for concurrent validity.
RESULTS: Mean age was 28.9±12.6 years in the study group and 57.3% of the sample (n=86) were female.
Disease duration for anxiety disorder was 17.4±9.5 years in the patient group
The internal consistency of the scale was 0.91. Item-total correlation coefficients were between 0.64-0.83 (p<0.0001).
For the exploratory factor analysis one-factor solution was obtained with an eigenvalue of 6.89 representing 68.93% of the total variance. Factor loadings of the items were between0.48-0.76. Coefficient of correlation analysis with STAI was calculated as r = 0.43 (p <0.0001).

DISCUSSION AND CONCLUSION: With these findings, it has been shown that Turkish version of DSM-5 severity scale for generalized anxiety disorder is reliable and valid.

Keywords: DSM 5, Generalized Anxiety Disorder Scale, Reliability


DSM-5 yaygın anksiyete bozukluğu için şiddet ölçeği Türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliliği (tur)

Deniz Alçı1, Orkun Aydın2, Ömer Aydemir3
1Balıkesir Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Balıkesir
2Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Saraybosna, Bosna Hersek
3Celal Bayar Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Yaygın Anksiyete Bozukluğu İçin Şiddet Ölçeğinin Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliğini göstermektedir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma yataklı veya ayaktan Psikiyatri kliniklerinde tedavi görmekte olan ve DSM-5 ölçütlerine göre herhangi bir anksiyete bozukluğu tanı ölçütünü karşılamakta olan 50 hasta ile sürdürülmüştür. Herhangi bir ruhsal ve bedensel hastalığı bulunmayan 100 gönüllü de sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur. Durumluk Kaygı Envanteri, birlikte geçerlilik için kullanılmıştır. Güvenilirlik analizlerinde içsel tutarlılık katsayısı ve madde-toplam puan korelasyon analizi; geçerlilik analizlerinde ise açıklayıcı faktör analizi ve birlikte geçerlilik için Spearman Korelasyon Analizi (SKE) ile korelasyon analizi yapılmıştır.

BULGULAR: Araştırma grubunun yaş ortalaması 28.9±12.6’dır. Anksiyete bozukluğu grubunun hastalık süresi 17,4±9.5 yıldır.
Ölçeğin içsel tutarlılığı 0.91 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.64-0.83 (p<0.0001) olarak elde edilmiştir.
Ölçeğin açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 6.89 olan tek-faktör çözümü elde edilmiştir ve toplam varyansın %68.83’ünü açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.48-0.76 arasında bulunmuştur. Süreklilik Kaygı Envanteri ile korelasyon analizinde katsayı r=0.43 (p<0.0001) olarak hesaplanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaygın Anksiyete Bozukluğu İçin Şiddet Ölçeğinin Türkçe için güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: DSM 5, Yaygın Anksiyete Bozukluğu Ölçeği, Güvenilirlik


Deniz Alçı, Orkun Aydın, Ömer Aydemir. Reliability and validity of Turkish version of DSM-5 generalized anxiety disorder scale (tur). J Clin Psy. 2019; 22(4): 389-395

Corresponding Author: Deniz Alçı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (1170 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale