ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Secondary Trauma and Social Support [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(2): 105-108

Secondary Trauma and Social Support

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

There is a high prevalance of natural and man-made disasters in Turkey. Secondary traumatization is caused by either holding the traumatized people responsible for the trauma or self - blame of the traumatized. It has a negative effect on adjustment attempts of the traumatized and may lead to clinical disorders such as post - traumatic stres disorder, depression and drug - alcohol addiction. This paper discusses the negative effects of the secondary truama on the traumatized and stresses the importance of social support in prevention of secondary trauma.

Keywords: Key Words: Secondary trauma, post-traumatic stress disorder, social support.


ikincil Travma ve Sosyal Destek

Mehmet SUNGUR1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

Ülkemizde gerek doğal felaketler, gerekse insan eliyle oluşturulan felaketlere oldukça sık rastlanmaktadır. İkincil travma; insanların başlarına gelen bu tür felekatlerden sorumlu tutulmaları, ya da kendi kendilerini sorumlu tutmaları sonucunda ortaya çıkar. Çoğu kez ilk travmanın etkileri atlatılmadan oluşan bu ikincil travma, bireyin uyuma yönelik çabalarını olumsuz etkiler ve travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, alkol ve madde bağımlılığı gibi klinik tablolara neden olabilir. Bu yazıda trav- matize olmuş bireylerde, ikincil travmanın olumsuz etkileri üzerinde durulmuş ve önlenmesinde sosyal desteğin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İkincil travma, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal destek.


Mehmet SUNGUR. Secondary Trauma and Social Support. J Clin Psy. 1999; 2(2): 105-108


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (0 accesses)
 (1486 downloaded)


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale