ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles  Family functioning of adolescents with nonsuicidal self-injury [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 370-379 | DOI: 10.5505/kpd.2018.77598  

Family functioning of adolescents with nonsuicidal self-injury

Damla Eyüboğlu1, Taner Güvenir2, Canem Kavurma3, Fatma Varol Taş4
1University of Osmangazi, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Eskisehir, Turkey
2University of Dokuz Eylul, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir, Turkey
3Manisa Mental Health And Disease Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Manisa, Turkey.
4Private Practice, Alsancak, Izmir

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the features of nonsuicidal self-injury (NSSI) behaviors, family functioning and parental well-being in adolescents with NSSI referred to child and adolescent psychiatry department and also in order to detect if there is an association between the act of NSSI and the issues above mentioned.
METHODS: 37 cases with NSSI in the last year and their 51 parents and 31 controls with any psychopathology and their 47 parents referred to child and adolescents psychiatry clinic were included. Psychiatric diagnostic interview (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children Lifetime Version), Mc Master Family Assessment Device were applied to all participants. Mc Master Family Assessment Device and General Health Questionnaire were also applied to all participants’ parents.
RESULTS: Cutting was the most common self harm method. The adolescents with NSSI and their parents had greater scores in Mc Master Family Assessment Device subscales by pointing the limitations in functioning. The parents of adolescents with NSSI had greater ratio 2 and upper scores in GHQ-12.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The family functioning of adolescents with NSSI was poorer. There was a significant association between NSSI behaviors and poor family functioning. The parents of adolescents with NSSI had more risks in mental health disorders. It is important to interview with parents of adolescents with NSSI about family functioning problems and to support parental well-being.

Keywords: Nonsuicidal self-injury, adolescent, family functioning


Kendine zarar verme davranışı olan ergenlerin aile işlevselliği (tur)

Damla Eyüboğlu1, Taner Güvenir2, Canem Kavurma3, Fatma Varol Taş4
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Eskisehir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir, Türkiye
3Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye
4Özel Muayenehane, Alsancak, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada çocuk ve ergen psikiyatri kliniğine kendine zarar verme davranışı (KZVD) ile başvuran ergenlerde KZVD özellikleri, aile işlevselliği, ebeveynlerinin ruhsal iyilik hallerinin araştırılması ve ergenlerdeki kendine zarar verme davranışı arasında ilişki olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği’ne başvuran, son 1 yıl içerisinde KZVD olan 37 olgu ve 51 ebeveyni ile aynı kliniğe herhangi bir psikopatoloji ile başvuran aynı yaş grubunda 31 kontrol ve 47 ebeveyni alındı. Çalışmaya katılan ergenlere Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulanmıştır. Çalışmaya katılan ergenlerin ebeveynlerine ADÖ ve Genel Sağlık Anketi-12 uygulanmıştır.
BULGULAR: Kesme en sık KZVD yöntemiydi. KZVD olan gruptaki ergen ve ebeveynlerinin, işlevsellikte kısıtlılıklara işaret edecek şekilde, ADÖ alt ölçek puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu gruptaki ebeveynlerin GSA-12 ölçeğinden daha yüksek oranda 2 ve üstü puan aldıkları gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KZVD olan ergenlerin aile işlevselliğinin daha bozuk olduğu, kendine zarar verme davranışı ile aile işlevselliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu, ebeveynlerinin daha yüksek oranda psikopatoloji riski taşıdıkları bulunmuştur. KZVD olan ergenlerle çalışırken ebeveynlerle aile işlevselliğindeki sorunlara yönelik görüşmeler yapılması ve ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kendine zarar verme davranışı, ergen, aile işlevselliği


Damla Eyüboğlu, Taner Güvenir, Canem Kavurma, Fatma Varol Taş. Family functioning of adolescents with nonsuicidal self-injury. J Clin Psy. 2018; 21(4): 370-379

Corresponding Author: Damla Eyüboğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (850 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale