ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Influences of various variables on body image satisfaction among highly fertile women and infertile women (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 187-192 | DOI: 10.5505/kpd.2019.74755  

Influences of various variables on body image satisfaction among highly fertile women and infertile women (eng)

Murat Eren Özen1, Mehmet Vural2, Halef Aydın3, Mehmet Hamdi Örüm4, Aysun Kalenderoglu4, Salih Selek5
1Private Adana Hospital, Psychiatry, Adana, Turkey
2Pendik State Hospital of Obstetrics and Gynaecology, Obstetrics and Gynaecology, Istanbul, Turkey
3Akçakale State Hospital, Obstetrics and Gynaecology, Sanliurfa, Turkey
4Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Adiyaman, Turkey
5University of Texas Health Science Centre, Houston, Texas, United States of America

INTRODUCTION: Involuntarily not being able to conceive a child has always been a social stigma which has resulted in emotional trauma and relationship strain. Body image is affected by infertility. Although several studies have revealed emotional stress in infertile individuals in Turkey and compared western and eastern societies’ view of body image in infertile women, a comparison between highly fertile and infertile women has never been made before. Herein, we aimed to compare body image perception between infertile women and highly fertile women in the southeast part of Turkey.
METHODS: In this study, 67 infertile and 59 highly fertile (women having children more than 5) women were enrolled. Body Image Scale was applied to both groups. Some sociodemographic information such as age, smoking status, and difficulties experienced in infertility processes were evaluated.
RESULTS: We showed that Body Image Scale scores including sexual power were significantly higher in highly fertile women. Body image was not associated with the gender of the child/children. The infertile group was found to have less smoking rates than the highly fertile group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Therefore, the conclusion drawn deduces that body image is negatively affected by infertility and positively affected by high fertility, especially, in societies where having many children is expected and appreciated.

Keywords: Body image, infertility, high fertility population, sexual activity


Çok çocuklu kadınlar ve infertil kadınlarda çeşitli değişkenlerinin vücut algısı memnuniyeti üzerine etkileri (eng)

Murat Eren Özen1, Mehmet Vural2, Halef Aydın3, Mehmet Hamdi Örüm4, Aysun Kalenderoglu4, Salih Selek5
1Özel Adana Hastanesi, Psikiyatri, Adana, Türkiye
2Pendik Kadın Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul, Türkiye
3Akçakale Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Şanlıurfa, Türkiye
4Adiyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Adiyaman, Türkiye
5Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi, Houston, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk sahibi olamama, her zaman duygusal bir travma ve ilişki gerilimi ile sonuçlanan bir toplumsal damgalama olmuştur. Vücut algısı infertiliteden etkilenir. Türkiye’de yaşayan infertil bireylerdeki duygusal stres ve bu duygusal stresin batı ve doğu toplumları ile karşılaştırılması üzerine birkaç çalışma bulunmakla birlikte, daha önce ülkemizde fertil olan ve olmayan kadınlar arasında bir karşılaştırma yapılmamıştır. Biz burada, Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan infertil kadınlar ve yüksek fertiliteye sahip kadınların vücut algısını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, 67 tane infertil olan ve 59 tane yüksek fertiliteye sahip kadın (5 taneden fazla çocuğu olan kadınlar) alındı. Her iki gruba da Vücut Algısı Ölçeği uygulandı. Yaş, sigara içme durumu gibi bazı sosyodemografik bilgiler ve infertilite süreçlerinde zorluk yaşanan durumlar değerlendirildi.
BULGULAR: Vücut Algısı Ölçeği skorlarının cinsel güç de dâhil olmak üzere yüksek fertiliteye sahip kadınlarda anlamlı olarak yüksek olduğunu gösterdik. Vücut algısı, çocukların cinsiyetiyle ilişkili değildi. İnfertil grubun yüksek fertiliteye sahip gruba göre daha az sigara içtiği bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar, vücut algısının infertiliteden olumsuz etkilendiğini ve özellikle kendisinden yüksek oranda çocuk sahibi olması beklenen toplumlarda yüksek doğurganlıktan olumlu etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vücut algısı, infertilite, yüksek fertiliteye sahip popülasyon, cinsel aktivite


Murat Eren Özen, Mehmet Vural, Halef Aydın, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoglu, Salih Selek. Influences of various variables on body image satisfaction among highly fertile women and infertile women (eng). J Clin Psy. 2019; 22(2): 187-192

Corresponding Author: Mehmet Hamdi Örüm, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (427 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale