ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Alterations in sexual functions during and after pregnancy: Prejudice? Or Real? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 397-406 | DOI: 10.5505/kpd.2018.73644  

Alterations in sexual functions during and after pregnancy: Prejudice? Or Real?

Fatma Beyazit1, Eren Pek1, Başak Şahin2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Canakkale 18 Mart University, Canakkale, Turkey
2Department of Psychiatry, Canakkale 18 Mart University, Canakkale, Turkey

Sexual function in women is a complex and dynamic interaction of multiple variables including physical, emotinal, social, and physiological states. Moreover, sexual function is a key part of each human being’s personality and a cornerstone in the overall couple relationship with an obvious affect on health related quality of life. A dysfunction in female sexual cycle can result in lack of desire for sexual contact, arousal and an inability to have an orgasm. Pregnancy is a period with many alterations in human physiology leading to challenges in sexual function. Endocrine, biologic, psychosomatic and social factors as well as anatomical alteations during pregnancy and the different mode of delivery may aggravate female sexual dysfunction. This literature review examines research articles that investigated female sexual function, sexual dysfunction, and sexual functioning in pregnancy in order to obtain how these parameters affect a woman’s sexual related quality of life.

Keywords: Sexual health, sexual dysfunction, pregnancy, delivery


Gebelik ve doğum sonrasında cinsel işlevlerde gözlenen değişiklikler: Önyargı mı? Yoksa Gerçek mi? (tur)

Fatma Beyazit1, Eren Pek1, Başak Şahin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Çanakkale

Kadındaki cinsel işlevler fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik durumları içeren birçok değişkenin kompleks ve dinamik etkileşiminin bir sonucudur. Bununla birlikte cinsel işlevler her bireyin kişiliğinin önemli bir parçasıdır ve kişinin hayat kalitesini etkileyerek çiftlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinde anahtar bir rol oynamaktadır. Kadın cinsel döngüsündeki işlev bozuklukları cinsel ilişki isteğinde, uyarılmada ve orgazmda azalmaya sebep olmaktadır. Gebeliğin insan fizyolojisi üzerinde birçok değişikliğe sebep olarak cinsel işlevler üzerinde belirgin etkileri olduğu bilinmektedir. Gebelikteki endokrin, biyolojik, psikosomatik ve sosyal faktörlerle birlikte anatomik değişiklikler ve değişik doğum şekilleri kadın cinsel işlevlerinde bozukluklara sebep olabilmektedir. Bu literatür derlemesi kadın cinsel işlevi ve işlev bozuklukları ile gebelikteki cinsel işlevleri inceleyen makalelerin bir özetini yaparak, bu parametrelerin kadının cinsellikle ilişkili hayat kalitesini nasıl etkilediğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları, gebelik, doğum


Fatma Beyazit, Eren Pek, Başak Şahin. Alterations in sexual functions during and after pregnancy: Prejudice? Or Real?. J Clin Psy. 2018; 21(4): 397-406

Corresponding Author: Eren Pek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (459 downloaded)


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale