ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | Türkçe
 
Volume : 21   Issue : 4   Year : 2018
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Paliperidone Metabolic Effects in Children and Adolescents: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 332-333 | DOI: 10.5505/kpd.2017.70288  

Paliperidone Metabolic Effects in Children and Adolescents: A Case Report

Meltem Inci Kefal, Hasan Kandemir, Şermin Yalın Sapmaz, Masum Öztürk, Yekta Özkan, Özge Gözaçanlar Özkan
Department of Child and Adolescent Psychiatry, School of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

The use of atypical antipsychotics in children and adolescents has increased in recent years. A 16-year-old male patient reported that he had used paliperidone for 3 years and had gained weight during this period. Various laboratory tests were performed when the patient started treatment in our clinic. It is evident from the test result that 3-year use of paliperidone dramatically increased fasting blood sugar, total cholesterol, low-density lipoprotein, triglycerides and prolactin levels in the patient. The metabolic parameters of the patient decreased into the normal range once the medication was stopped. Thus, paliperidone should be used carefully based on the side effects for patients under 18 years of age.

Keywords: Paliperidone, Metabolic Syndrome, Atypical antipsychotic, Child and adolescent


Çocuklarda ve Ergenlerde Paliperidonun Metabolik Etkileri: Bir Olgu Sunumu

Meltem Inci Kefal, Hasan Kandemir, Şermin Yalın Sapmaz, Masum Öztürk, Yekta Özkan, Özge Gözaçanlar Özkan
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Çocuklar ve ergenlerde atipik antipsikotik kullanımı son yıllarda artmıştır. 16 yaşındaki erkek hasta, paliperidonu 3 yıl kullandığını ve bu dönemde kilo aldığını bildirmiştir. Kliniğimizde tedavi başlayınca çeşitli laboratuvar testleri yapıldı. Test sonucundan paliperidonun 3 yıllık kullanımının hastada açlık kan şekeri, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein, trigliserid ve prolaktin düzeylerini önemli ölçüde artırdığı açıktır. İlaç durdurulduktan sonra hastanın metabolik parametreleri normal aralığa düştü. Bu nedenle, paliperidon, 18 yaşın altındaki hastalar için yan etkilere dayalı olarak dikkatle kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Paliperidon, Metabolik Sendrom, Atipik antipsikotik, Çocuk ve ergen


Meltem Inci Kefal, Hasan Kandemir, Şermin Yalın Sapmaz, Masum Öztürk, Yekta Özkan, Özge Gözaçanlar Özkan. Paliperidone Metabolic Effects in Children and Adolescents: A Case Report. J Clin Psy. 2017; 20(4): 332-333

Corresponding Author: Meltem Inci Kefal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale