ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Diagnosis and treatment process of comorbid bipolar disorder in a patient diagnosed with autism: Case report (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 243-247 | DOI: 10.5505/kpd.2018.60251  

Diagnosis and treatment process of comorbid bipolar disorder in a patient diagnosed with autism: Case report (eng)

Nermin Gündüz1, Işık Karakaya2, Hatice Turan3, Feyza Çelik1
1Kütahya Sağlık Bilimleri University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Kütahya
2İstanbul Special Moodist Neurology and Psychiatry Hospital, Department of Child and Adolescent Mental Health, İstanbul
3İstanbul Special Moodist Neurology and Psychiatry Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul

Depression is one of the main psychiatric comorbidity reported in individuals with autism spectrum disorder (ASD). However, some cases of bipolar disorder accompanying ASD have been reported. In the past, there was a tendency to attribute all psychiatric problems in autistic children and adults to autism itself. Nowadays, there is not only an increase in the number of studies on other medical conditions especially neurological conditions in ASD but also there is an increasing effort in defining the comorbide psychiatric disorders. Comorbid psychiatric conditions can make disease management difficult in cases of autism. The precise and reliable diagnosis of psychiatric disorders accompanying children and adolescents with autism is of great importance. More specific treatment options are possible when problematic behaviors are accepted only as a manifestation of comorbid psychiatric disorder from isolated behavior. In this case report, we aimed to present the diagnosis and management of an adult adolescent autism diagnosed patient and comorbid bipolar disorder.

Keywords: bipolar disorder, mania, autism, valproate, pervasive development disorder


Otizm tanılı bir hastaya bipolar bozukluk ek tanısı konulması ve tedavi yönetimi süreci: Olgu sunumu (eng)

Nermin Gündüz1, Işık Karakaya2, Hatice Turan3, Feyza Çelik1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Kütahya
2İstanbul Özel Moodist Nöroloji ve Psikiyatri Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniği, İstanbul
3İstanbul Özel Moodist Nöroloji ve Psikiyatri Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Depresyon, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı hastalarda bildirilen başlıca psikiyatrik ek tanılardandır. Bununla birlikte son yıllarda OSB tanılı bireylerde eşlik eden bipolar bozukluk tanıları da bildirilmeye başlanmıştır. Geçmişte ne yazık ki otizm tanılı çocuk ya da erişkin hastalardaki ruhsal sorunların önemli bir kısmı otizmin kendisine bağlı davranış sorunlarına atfedilmekte idi. Günümüzde nörolojik ek tanılar başta olmak üzere OSB’na eşlik eden diğer tıbbi durumlar üzerine yapılan çalışmaların sayısındaki artışın yanısıra OSB’ye eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tanımlanmasında da gideren artan bir çaba bulunmaktadır. OSB tanılı hastalardaki psikiyatrik ek tanılar hastalığın tedavi yönetimini güçleştirmektedir. Bu nedenle bu ek ruhsal tanıların erken tanınması ve tedavi planının oluşturulması önemlidir. Biz bu vaka bildiriminde, bipolar bozukluk ek tanılı ergen bir OSB vakasında tanı konulması ve tedavi sürecini anlatmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, mani, otizm, valproat, yaygın gelişimsel bozukluk


Nermin Gündüz, Işık Karakaya, Hatice Turan, Feyza Çelik. Diagnosis and treatment process of comorbid bipolar disorder in a patient diagnosed with autism: Case report (eng). J Clin Psy. 2019; 22(2): 243-247

Corresponding Author: Nermin Gündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (81 accesses)
 (658 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale