ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 125-138 | DOI: 10.5505/kpd.2018.54154  

Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder (eng)

Deniz Ceylan1, Pınar Akan2, Kerim Doyuran2, Güneş Can3, Ayça Erşen4, Emre Mısır5, Ayşegül Özerdem6
1Izmir University of Economics, Vocational School of Health Services, Elderly Care, Izmir, Turkey.
2Dokuz Eylül University, Department of Biochemistry, Izmir, Turkey.
3Department of Psychiatry, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey.
4Department of Pathology, Acıbadem Healthcare Group, Istanbul, Turkey.
5Department of Psychiatry, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey
6Dokuz Eylül University, Department of Psychiatry, Izmir, Turkey.

INTRODUCTION: Glutamatergic / GABAergic imbalance due to autoimmune antibodies targeting N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) is considered to be one of the shared pathways between bipolar disorder (BD) and autoimmune diseases. Evidence shows female vulnerability to autoimmune disorders, and suggests a sex-specific approach in autoimmunity research in BD.

We aimed to assess serum concentrations of NMDA-R antibodies and density of NMDA and GABA receptors on platelets in euthymic patients with BD in comparison to healthy individuals; and to determine the impact of sex on serum concentrations of NMDA-R antibodies and the density of NMDA and GABA receptors on platelets.
METHODS: NMDA antibody IgG were detected in serum samples of 27 DSM IV euthymic patients with bipolar disorder (16 females, 11 males) and 33 healthy individuals (17 females, 16 males), using ELISA method. The densities of NMDA and GABA receptors on platelets were investigated using immunocytochemical methods.
RESULTS: Patients with BD presented higher serum levels of NMDA-R antibodies in comparison to healthy individuals (p < 0.001). The densities of NMDA and GABA receptor on platelets were similar in both groups. The NMDA-R antibody levels were influenced by both diagnosis and sex (F = 5.813, df = 1, p = 0.020). Tserum lithium levels showed a significant linear association with the serum NMDA-R antibody levels even adjusting for age, sex, body mass index (F= -56.26, t = -2.52, p = 0.015, CI: -101.12/-11.40).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings support a potential role of NMDA-R antibodies in the underlying pathophysiology of BD, particularly for females.

Keywords: bipolar disorder, NMDA, autoimmunity, anti-NMDA antibody, platelet, GABA, female sex


Bipolar bozukluk tanısı olan kadınlarda artmış serum NMDA reseptör antikoru düzeyleri (eng)

Deniz Ceylan1, Pınar Akan2, Kerim Doyuran2, Güneş Can3, Ayça Erşen4, Emre Mısır5, Ayşegül Özerdem6
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakımı Bölümü, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı,İzmir, Türkiye
3Mardin Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Mardin, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Yozgat Şehir Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Yozgat, Türkiye,
6Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: N-metil-D-aspartat reseptörlerini (NMDA-R) hedef alan antikorlar nedeniyle glutamaterjik ve Gamma amino butirik asit (GABAerjik) dengenin bozulmasının bipolar bozukluk ile otoimmün hastalık arasındaki ortak yolaklardan biri olabileceği düşünülmektedir. Kanıtlar, kadınların otoimmün hastalıklara duyarlı olduğunu göstermekte. ve otoimmünite araştırmalarında biyolojik cinsiyete özgü bir yaklaşımı desteklemektedir.
Bu araştırma, bipolar bozukluğu olan ötimik hastaların serumlarında NMDA-R antikorlarının konsantrasyonlarını ve trombositlerinin yüzeylerindeki NMDA ve GABA reseptörlerinin yoğunluğunu sağlıklı kontrollerinkilerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi; ve cinsiyetin NMDA-R antikorlarının serum konsantrasyonlarına ve trombositler üzerindeki NMDA ve GABA reseptörlerinin yoğunluğuna etisini saptamayı amaçlamaktadır..
YÖNTEM ve GEREÇLER: DSM IV’ e göre bipolar bozukluk tanısı olan 27 ötimik hastanın (16 kadın, 11 erkek) ve 33 sağlıklı bireyin (17 kadın, 16 erkek) serum örneklerinde NMDA antikor IgG düzeyleri ELİZA yöntemi ile saptandı. NMDA ve GABA reseptörlerinin trombositler üzerindeki yoğunluğu immünositokimyasal yöntemler kullanılarak araştırıldı.
BULGULAR: Bipolar bozukluğu olan hastaların serumlarında sağlıklı bireylerinkilere göre daha yüksek NMDA-R antikoru düzeyleri saptandı (p <0.001). Her iki grupta NMDA ve GABA reseptörünün trombosit yüzeylerindeki yoğunlukları benzerdi. NMDA-R antikor düzeylerinin hastalık varlığı ve cinsiyetin tarafından etkilendiği saptandı (F = 5.813, df = 1, p = 0.020). Serum Lityum düzeyleri, yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi ve sigara kullanımı açısından düzeltilmiş olarak, serum NMDA reseptör antikorları ile anlamlı negatif lineer ilişki göstermiştir (F= -56.26, t = -2.52, p = 0.015, CI: -101.12/-11.40).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, bipolar bozukluğun patofizyolojisinde, özellikle kadın hastalarda, NMDA-R antikorlarının olası rolünü işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: bipolar bozukluk, NMDA, otoimmünite NMDA antikoru, GABA, kadın cinsiyet


Deniz Ceylan, Pınar Akan, Kerim Doyuran, Güneş Can, Ayça Erşen, Emre Mısır, Ayşegül Özerdem. Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder (eng). J Clin Psy. 2019; 22(2): 125-138

Corresponding Author: Deniz Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (78 accesses)
 (667 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale