ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 4   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Akut İnme Sonrası Gelişen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(3): 166-174

Akut İnme Sonrası Gelişen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar

Nesrin DİLBAZ1
Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Cerebrovascular disease is one of the most common life-threatening problems among the elderly population. Numerous emotional and behavioral disorders occur following cerebrovascular diseases. In this review the definition, the classification and the cerebral and systemic pathophysiological results of cerebrovascular disease reviewed and the most frequent psychiatric complications such as depression, anxiety, mania, emotional lability and psychosis discussed.

Keywords: Key Words: Stroke, pathophysiology, depression, mania.


Neuropsychiatric and Pathophysiological Results of Acute Stroke

Nesrin DİLBAZ1
Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Serebrovasküler hastalık yaşlı populasyonda yaşamı en sık tehdit eden hastalıklardan biridir. Serebrovasküler lezyonlardan sonra çok sayıda duygusal ve davranışsal bozukluklar oluşmaktadır. Bu yazıda serebrovasküler hastalıkların tanımı, sınıflandırılması ve akut inme sonrası gelişen serebral ve iskemik patofizyolojik sonuçlar gözden geçirilerek, depresyon, anksiyete, mani, duygusal oynama, psikoz gibi sık görülen psikiyatrik komplikasyonları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İnme, patoflzyoloji, depresyon, mani.


Nesrin DİLBAZ. Akut İnme Sonrası Gelişen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar. J Clin Psy. 2001; 4(3): 166-174


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (0 accesses)
 (966 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale