ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Neural correlates of self: Models of Northoff and Damasio (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 104-115 | DOI: 10.5505/kpd.2018.41275  

Neural correlates of self: Models of Northoff and Damasio (tur)

Zahide Tepeli Temiz1, Lütfü Hanoğlu2
1Departmment of Psychology, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Istanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

Self has been one of the most controversial phenomenon in philosophy and psychology for a long time. More recently, self has been transferred in the field of neuroscience since 30 years and its neural correlates remain under the intense investigations. Proposals for theoretical conception of self have not yet achieved complete clarity. Efforts for linking the self with brain structures have been going on for many years. Naturally, these two states (theorization and experiments) process side by side. Therefore, neuroscientific studies diversify with regard to conceptual theorization of self. Many studies have shown that cortical midline structures (CMS) are important in self processing. In addition, it is commonly accepted the involvement of resting state activity during the self-related mental states. In this context, processing of self related stimulus in the cortical midline structures is associated with regions of default mode network (DMN). This review aims to investigate the self-related studies under the light of current neuroscientific data, the neuroscience model of Northoff proposed for the self, and to examine the self in the Damasio’s framework in the context of consciousness.

Keywords: Self, Neuroscience, Consciousness, CMS, Northoff, Damasio


Kendiliğin nöral alt yapısı: Northoff ve Damasio modelleri (tur)

Zahide Tepeli Temiz1, Lütfü Hanoğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Kendilik problemi uzun yıllardır felsefe ve psikoloji alanlarında tartışılmakla beraber son 30 yıldır sinirbilimin de ilgi alanına girmiştir ve kendiliğin nöral mekanizmaları üzerine yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Kendiliğin kavramsal tanımları hakkında düşünceler henüz tam bir netlik kazanmamıştır. Kendiliği beyin bölgeleriyle ilişkilendirme çabaları uzun yıllardır devam etmektedir. Doğal olarak bu iki durum (kuramsallaştırma ve deneyler) yan yana işlenmektedir. Dolayısıyla kendiliğin kavramsal teorizasyonuna göre yapılan sinirbilimsel çalışmalar da çeşitlilik göstermiştir. Önemli miktarda çalışma kortikal orta hat yapılarının (CMS) kendilikle ilgili süreçlerde aktif olduğunu göstermektedir. Kendilikle ilişkili zihinsel süreçlerin ayrıca istirahat durumunda belirgin olarak görüldüğü kabul edilmektedir. Bu bağlamda kortikal orta hat yapılarında, kendilik’le ilişkili uyaranların nöronal işlemlemesi, default mode networkdaki (DMN) bölgelerle ilişkilendirilmektedir. Bu derleme çalışması, güncel sinirbilimin verileri ışığında kendilik ile ilgili araştırmaları, Northoff’un kendiliğe ilişkin nörobilim modelini ve Damasio modelindeki kendiliği bilinç bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kendilik, Nörobilim, Bilinç, CMS, Northoff, Damasio


Zahide Tepeli Temiz, Lütfü Hanoğlu. Neural correlates of self: Models of Northoff and Damasio (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 104-115

Corresponding Author: Zahide Tepeli Temiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (69 accesses)
 (409 downloaded)


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale