ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  A case of generalized edema associated with risperidone monotherapy (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 501-503 | DOI: 10.5505/kpd.2019.37029  

A case of generalized edema associated with risperidone monotherapy (eng)

Ömer Asan1, Elif Tatlıdil Yaylacı2, Erol Göka3
1Sakarya University Training and Research Hospital, Department of Psychiatry
2Kocaeli University Medical Faculty, Department of Psychiatry
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Psychiatry

Risperidone is a second-generation antipsychotic agent, widely used in psychiatric disorders like schizophrenia, bipolar disorder, and aggression. Edema has been reported as a side effect of risperidone in a few case reports in the literature. In most of these cases, another drug was combined with risperidone and edema was located in a specific zone. Here we aimed to report a case of generalized edema due to risperidone oral monotherapy and reviewed the relevant literature.

Keywords: Adverse effect, Edema, Risperidone, Schizophrenia


Risperidon tedavisi ile ilişkili bir yaygın ödem olgusu (eng)

Ömer Asan1, Elif Tatlıdil Yaylacı2, Erol Göka3
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Risperidon şizofreni, bipolar bozukluk, agresyon gibi psikiyatrik bozukluklarda yaygın olarak kullanılan bir ikinci jenerasyon antipsikotik ilaçtır. Ödem, literatürde risperidonun bir yan etkisi olarak az sayıda vakada bildirilmiştir. Bu vakaların çoğundan risperidon bir başka ilaçla kombine kullanılmıştır ve ödem yan etkisi vücudun belirli bir bölgesinde lokalizedir. Bu yazıda tek başına oral risperidon kullanımına bağlı gelişen bir yaygın ödem olgusunu sunmayı ve bu konuyla ilgili literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ödem, Risperidon, Şizofreni, Yan etki


Ömer Asan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Erol Göka. A case of generalized edema associated with risperidone monotherapy (eng). J Clin Psy. 2019; 22(4): 501-503

Corresponding Author: Ömer Asan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (371 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale