ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 229-231 | DOI: 10.5505/kpd.2020.24572  

Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur)

Ali İnaltekin1, İbrahim Yağcı2, Yüksel Kıvrak1
1Department Of Psychiatry,kafkas University,kars,turkey
2Department Of Psychiatry,Harakani State Hospital,kars,turkey

Kleine-Levin syndrome is a syndrome with hypersomnia attacks involving behavioral and emotional disorders. It is rare and the estimated incidence is 1-5 / 1000000. It is more common in women. The diagnosis of Kleine-Levin syndrome is made clinically. Kleine-Levin's syndrome is in episodes and the duration of a episode can last from two days to five weeks. The etiology of Kleine-Levin syndrome is unknown. The first episode was observed to be triggered by factors such as infection, fever, psychological stress, and insomnia. Modafinil, armodafinil, methylphenidate can be tried in the treatment of Kleine-Levin syndrome sleep episode. Lithium, carbamazepine and valproic acid can be used to prevent sleep attacks. In this article, a case, diagnosed with Kleine-Levis Syndrome in which hypersomnia episodes were vanished after treatment with sodium valproic acid is presented since it is rarely seen and can contribute to the literature as it may increase awareness.

Keywords: Kleine-Levin syndrome, hypersomnia, polysomnography, sleep disorders


Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu (tur)

Ali İnaltekin1, İbrahim Yağcı2, Yüksel Kıvrak1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı, Kars
2Harakani Devlet Hastanesi,Psikiyatri Kliniği,Kars,Türkiye

Kleine-Levin sendromu davranışsal ve emosyonel bozuklukları kapsayan hipersomni atakları ile giden bir sendromdur. Nadir görülür, tahmini görülme oranı 1-5/1000000’dur. Kadınlarda daha sık görülür. Klein-Levin sendromunun tanısı klinik olarak konulur. Kleine-Levin sendromu ataklar halinde olup, atak süresi iki günden beş haftaya kadar sürebilir. Kleine-Levin sendromunun etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. İlk atağı enfeksiyon, ateş, psikolojik stres, uykusuzluk gibi faktörlerin tetiklediği görülmüştür. Kleine-Levin sendromu uyku atağı tedavisinde modafinil, armodafinil, metilfenidat denenebilir. Uyku ataklarını önlemek için lityum, karbamazepin, valproik asit kullanılabilir Bu yazıda Kleine-Levin Sendromu tanısı konulan valproik asit tedavisi sonrası hipersomni atakları kaybolan olgu, çok nadir olarak görülmesi ve farkındalığı arttırabileceği için literatüre katkı sağlayabileceği düşünülerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kleine-Levin sendromu, hipersomni, polisomnografi, uyku bozuklukları


Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak. Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report (tur). J Clin Psy. 2020; 23(2): 229-231

Corresponding Author: Yüksel Kıvrak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (60 accesses)
 (208 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale