ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  The effectiveness of Cognitive Behavioral Psychotherapy in Misophonia: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 414-417 | DOI: 10.5505/kpd.2018.18480  

The effectiveness of Cognitive Behavioral Psychotherapy in Misophonia: A Case Report

Ali Ercan Altınöz1, Nazlı Ece Ünal2, Şengül Tosun Altınöz3
1Department of Psychiatry, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
3Psychiatry Clinic, Eskişehir Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey

Misophonia is a condition that is triggered by certain sounds, which leads to unpleasant feelings such as anger, disgust, fear. Misophonia can severely affect patients' daily activities, social life, and interpersonal relationships. For these reasons, lately, misophonia is being recommended to be defined as a psychiatric disorder lately. Here we represent a case with misophonia and discuss the application of the cognitive behavioral psychotherapy as a treatment in an individual with misophonia. Although not being defined as a psychiatric diagnosis, many individuals are suffering from misophonia, and for these individuals, cognitive behavioral psychotherapy seems to be beneficial as a treatment option.

Keywords: Misophonia, Cognitive Behavioral Psychotherapy, Psychotherapy


Mizofonide Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin etkinliği: Bir olgu sunumu (eng)

Ali Ercan Altınöz1, Nazlı Ece Ünal2, Şengül Tosun Altınöz3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Mizofoni, bazı sesler tarafından tetiklenen; öfke, korku, iğrenme gibi hoş olmayan duygulara yol açan bir durumdur. Mizofoni hastaların günlük aktivitelerini, sosyal hayatını ve kişilerarası ilişkileri ciddi biçimde etkileyebilir. Bu gerekçelerle mizofoninin bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanması son zamanlarda önerilmektedir. Bu makalede mizofonisi olan bir olgunun ve bilişsel davranışsal psikoterapi ile tedavisi tartışılmaktadır. Psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanmamakla birlikte, birçok birey mizofoniden mustariptir ve bu bireyler için bilişsel davranışçı psikoterapi bir tedavi seçeneği olarak yararlı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mizofoni, Bilişsel Davranışcı Psikoterapi, Psikoterapi


Ali Ercan Altınöz, Nazlı Ece Ünal, Şengül Tosun Altınöz. The effectiveness of Cognitive Behavioral Psychotherapy in Misophonia: A Case Report. J Clin Psy. 2018; 21(4): 414-417

Corresponding Author: Ali Ercan Altınöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (479 downloaded)


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale