Burcu Akın Sarı.

Amaç: Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerinde hastaların demografik özellikleri, belirti, tanı ve tanı dağılımlarının incelenmesi uygun sağlık hizmetlerinin belirlenmesi açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmalar çocuk psikiyatristi sayısının azlığı nedeniyle kısıtlı sayıda şehirde gerçekleştirilmiştir. Uygun sağlık hizmetlerinin belirlenmesinde, farklı yörelere ait verilerin dahil edilebilmesi amacıyla, 2010- 2011 yılları arasında Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği'ne başvuran hastalar incelenmiştir. Yöntem: Şubat 2010-Ağustos 2011 tarihleri arasındaki 1.5 yıllık süre içinde Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görülen toplam 2489 hastanın dosyası incelenmiştir. Bulgular: Olguların çoğunluğu 0-6 yaş grubundandır ve çoğu erkektir. En sık yakınma sinirlilik (%11.7), en sık konulan tanı ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur (%16.6). Hastaların şikayet ve yaş özelliklerine göre de tanı dağılımları değişmektedir. Ayrıca çalışmamızda özkıyım düşüncesi de incelenmiştir. Buna göre, başvuranların %1.9'u daha önce özkıyım girişiminde bulunmuş veya bu başvurularında özkıyım düşüncesi olanlardır. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamız, önceki yapılan çalışmalarla benzerlik gösterse de polikliniğimizde değerlendirilen olguların yaşlara göre dağılımları, ruhsal bozuklukların oranları gibi farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların yörenin coğrafi ve sosyo-kültürel özelliklerinden kaynaklanıyor olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle de çocuk psikiyatrisi poliklinik hizmetleri düzenlenirken bu gibi farklılıkların da göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

PDF

Kullanıcı girişi